III EDYCJA KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIAT

ODN AWANS
Posty: 13
Rejestracja: pt lut 26, 2016 10:01 am
Lokalizacja: Kielce
Kontakt:

III EDYCJA KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIAT

Post autor: ODN AWANS »

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS w Kielcach aktualnie prowadzimy nabór na:

III EDYCJĘ KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ METODĄ E-LEARNINGOWĄ

Czas trwania: 240 godz. (9 miesięcy)

Okres realizacji kursu: 23.06. 2016 r. – 25.03.2017 r.

Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Nr. 200, poz.1537, z późn. zm.) .

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Obszary tematyczne kursu:
- Przywództwo edukacyjne w szkole - kształcenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
- Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – zapoznanie słuchaczy z organizowaniem procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
- Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku- analizowanie efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym,
- Zarządzanie zasobami ludzkimi - rozumienie koncepcji opartej na zarządzaniu zasobami ludzkimi , inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
- Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym - poznanie organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
- Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym - kształtowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Organizacja kursu:
- Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
- Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu – platforma edukacyjna Moodle,
- Egzaminy odbywać się będą poprzez sprawdziany testowe,
- Około 20% zajęć będzie miało charakter stacjonarny,
- Słuchacze, po wywiązaniu się z wszelkich powinności, otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.

Kurs realizowany przez:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
Tel. 41 345 28 32 w. 46 lub 514 211 393
Email: awans@odnkielce.pl

Cena promocyjna III EDYCJI: 1100,00 zł (możliwość rozłożenia na 3 raty).

ODPOWIEDZ